...สวัสดีครับ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฟาร์มเป็ดไข่เทพบุญมี เป็นฟาร์มเป็ดไข่ที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย

ฟาร์มเป็ดไข่เทพบุญมี เป็นฟาร์มเป็ดไข่ที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย สำหรับผู้บริโภคเป็ดไข่ ขอแนะนำให้เลือกบริโภคเป็ดไข่จากฟาร์มมาตรฐานซึ่งจะได้รับไข่เป็ดคุณภาพ ปลอดโรค และปลอดสารเคมี

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงการเขียงสะอาดอำเภอเวียงชัย

นายเกรียงศักดิ์ พิมพ์งาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมคณะกรรมการเขียงสะอาด ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ เจ้าของเขียงขายเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ พฤสจิกายน ๒๕๕๒